Jste dobrým kandidátem?

Kandidátem pro klinické hodnocení může být kdokoli, avšak někteří lidé mohou být pro určité hodnocení z mnoha různých důvodů vhodnější. Každé hodnocení má pro účast specifická kritéria. V závislosti na daném výzkumu se mohou výrazně lišit. Mnohé studie například hledají účastníky, kteří trpí určitým onemocněním, potížemi nebo chorobami. Jiné ve skutečnosti potřebují provádět výzkum pouze na zdravých jedincích. A další studie vyžadují pro způsobilost k účasti určité podrobné charakteristiky. K některým zařazujícím (nebo vyřazujícím) kritériím patří věk, rasa, pohlaví, zdravotní stav, stupeň onemocnění a podrobné údaje o něm (pokud existují) a (případně) minulé záznamy o vaší léčbě. Některé studie například vyřadí žadatele, který kouří cigarety, zatímco jiné mohou hledat konkrétně kuřáky. Faktory, které jednotlivci účast na konkrétním hodnocení umožňují, se označují jako kritéria pro zařazení, zatímco faktory, které požadované pokyny nesplňují, se označují jako kritéria pro vyloučení. Nejlepší způsob, jak určit, zda jste způsobilí pro účast, je projít si hodnocení probíhající ve vaší oblasti a poté vyplnit jednoduchou žádost.

Proč se zúčastnit?

Nejobvyklejším důvodem většiny lidí účastnících se klinického hodnocení je potenciální péče, kterou mohou získat v souvislosti s nemocí nebo zdravotním problémem, jež je osobně ovlivňují. Když tradiční způsoby léčby nevedly k pozitivním výsledkům, pacienti pohlížejí na klinické hodnocení jako na „něco nového a neotřelého“, potenciální nový lék nebo alternativní léčbu, které – jak doufají – jim mohou pomoci tam, kde ostatní metody selhaly. Někteří lidé si vybírají klinická hodnocení, protože péče související se studií je často bez jakýchkoli osobních nákladů. Jsou i případy, kdy účastníci dostávají za svůj čas a cestovní výdaje peněžitou náhradu. A pak jsou takoví, kteří se do studie zapojí prostě proto, že chtějí být součástí lékařského pokroku. U těchto dobrovolníků pramení jejich motivace z vědomí, že mohou hrát určitou roli ve vývoji nové léčby, léku nebo očkovací látky, které budou pomáhat lidem v příštích letech. Bez ohledu na důvody může vaše účast výrazně přispět k tomu, abyste vy i ostatní žili lepší život.

 

 

Máte zájem o účast na klinickém hodnocení?

Chcete být kontaktováni kvůli účasti na klinickém hodnocení? Vítáme vás mezi miliony dalších lidí, kteří se zaregistrovali jako potenciální dobrovolníci pro klinické hodnocení. Je to rychlé, zdarma a i když se kvalifikujete, nebudete povinni se hodnocení zúčastnit.
 

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT

ADRESA
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail