Aktualizováno: 22. října 2019

 

Hlavním posláním společnosti Panoply je zvýšit povědomí a usnadnit účast v klinických hodnoceních souvisejících s vývojem hodnocených léčiv a terapií. Jednotlivci nám svěřují informace osobní a důvěrné povahy, proto jsme přijali tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“), abychom vás informovali o našich postupech při shromažďování, používání a ochraně těchto informací. Tyto zásady obecně vysvětlují, jak se snažíme dodržovat zákony a nařízení o ochraně osobních údajů, například obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“). Tyto zásady nejsou smlouvou, a nevytvářejí tak žádná zákonná práva nebo povinnosti. Můžeme je kdykoli změnit a budeme vás informovat o všech podstatných změnách zásad e-mailem nebo oznámením na našich webových stránkách.

 

Děti do 13 let

Naše webové stránky a aplikace nejsou určeny pro děti do 13 let. Žádná osoba mladší 13 let nám na našich webových stránkách nebo prostřednictvím aplikací nesmí poskytnout žádné osobní informace. Vědomě nezískáváme osobní informace přímo od dětí mladších 13 let. Pokud je Vám méně než 13 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na našich webových stránkách nebo aplikacích. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní informace přímo od dítěte mladšího 13 let, tyto informace odstraníme.

Informace, na které se tyto zásady vztahují

Tyto zásady se vztahují na jakékoli osobní údaje („osobní informace“), které můžete společnosti Panoply poskytnout, když:

 • používáte některé z našich webových stránek nebo aplikací nebo nám zasíláte informace emailem;
 • hovoříte s jedním z našich zástupců po telefonu nebo
 • poskytujete informace písmeně.

Shromažďované informace a jak je využíváme

Na různých místech na našich webových stránkách a aplikacích během naší obchodní praxe Vás žádáme o informace, které nám umožní poskytnout Vám (ať už jste pacient nebo lékař) informace, které jsou specificky zaměřeny na Vás. Pokud byste chtěli být zařazeni do klinického hodnocení, tato informace nám umožňuje kontaktovat vás ohledně konkrétních studií, pro které můžete být způsobilí. Shromažďujeme informace následujícím způsobem:

 • Počáteční registrace uživatele. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při registraci na některé z našich webových stránek a aplikací (např. jméno, datum narození, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a demografické údaje).
 • Další informace. Na různých místech našich webových stránek nebo aplikací vás můžeme požádat o další informace, abychom vám mohli poskytnout další služby (např. upozornění na vaše návštěvy nebo nová klinická hodnocení).
 • Registrační formuláře. Mnoho našich uživatelů má zájem o zařazení do klinických hodnocení. Abychom zjistili, zda splňujete kritéria pro konkrétní hodnocení, požadujeme lékařské informace prostřednictvím dotazníku. Pokud splníte předběžná kritéria a udělíte k tomu společnosti Panoply výslovné povolení, Vaše informace budou předány zkoušejícímu ve Vaší oblasti k dalšímu posouzení. Zkoušející bude podléhat přísným omezením zákonů upravujících zveřejňování osobních informací. Můžete také zadat datum narození svého dítěte a lékařské informace, abyste ověřili, zda vaše dítě splňuje kritéria pro konkrétní hodnocení.
 • Studijní údaje: Pokud splňujete předběžná kritéria pro vstup do klinického hodnocení a rozhodnete se účastnit klinického hodnocení nebo procesu výběru do klinického hodnocení, můžeme obdržet základní informace o vašich návštěvách u zkoušejícího lékaře a personálu (např. termíny návštěv).
 • Agregace dat. Chcete-li zlepšit naši schopnost poskytovat Vám naše služby, můžeme kombinovat Vaše osobní údaje se souhrnnými údaji o skupinách lidí v podobné situaci. Můžeme například usoudit, že existuje 50% šance, že jste se rozvedli podle skutečnosti, že vaše PSČ má 50% rozvodovost.
 • Informační bulletiny. My a naši partneři (např. zdravotní střediska, zdravotnické společnosti, lékařské webové stránky) mohou příležitostně nabízet informační bulletiny nebo jiné publikace zaměřené na konkrétní zdravotní stav, a vy byste možná tyto publikace chtěli dostávat. Pokud požádáte o zasílání informačního zpravodaje, použijeme Vaše kontaktní informace k doručení požadovaného materiálu.
 • Partneři, se kterými sdílíme poskytnuté údaje. Společnost Panoply spolupracuje s několika společnostmi, které shromažďují informace od zákazníků rozhodnutých pro účast v klinických hodnoceních, které obsahují informace o jejich zdravotním stavu, které sami nahlásili. Pokud jste poskytli osobní informace jednomu z našich partnerů, s nímž sdílíme údaje, (včetně informací o Vašem zdravotním stavu, nákupních zvycích nebo životním stylu) znamená to, že jste projevili zájem o klinické výzkumné studie nebo o zdravotnické informace a rozhodli jste se, že chcete obdržet informace, které jsou předmětem Vašeho zájmu, od třetích stran; od našich partnerů můžeme obdržet Vaše osobní údaje.
 • Veřejné záznamy. Za určitých okolností a tam, kde to zákon dovoluje, můžeme propojit informace, které jste poskytli našim partnerům, se kterými sdílíme poskytnuté údaje, s veřejně dostupnými údaji o Vás, jako jsou telefonní čísla z veřejného telefonního seznamu.
 • Analýza životního stylu. Za určitých okolností, a pokud to zákon dovoluje, vás můžeme kontaktovat poštou ohledně potenciálních klinických studií, pokud informace, které jste dobrovolně poskytli našim partnerům, se kterými sdílíme poskytnuté údaje, nebo veřejně dostupné informace naznačují, na základě analýzy různých demografických a společenských trendů, že byste mohli mít z takových studií prospěch.
 • Služby zasílání zpráv. Pokud jste přijati do klinického hodnocení a výslovně souhlasíte s přijímáním informací a zpráv týkajících se studie, budeme Vám zasílat připomenutí ohledně schůzek, pokyny ke studii a další důležité informace o studii. Kromě toho si můžeme za účelem poskytování těchto služeb vyměňovat relevantní zdravotní informace se zkoušejícím lékařem a personálem.
 • Žádosti o odhlášení. Pokud nám pošlete e-mail nebo použijete naši webovou stránku, abyste se odhlásili ze služby zasílání zpráv nebo informací, budeme si uchovávat a používat některé z Vašich informací, abychom se mohli vyhnout Vašemu dalšímu kontaktování. Můžeme rovněž uchovat Vaše údaje v rozsahu, v jakém byly dříve zahrnuty do anonymizovaných údajů, tak jak je to pro nás nezbytné, abychom splnili zákonné požadavky a obhájili nároky vůči naší společnosti.
 • Registrace k použití zdrojových dokumentů. Pokud se zaregistrujete k použití našich zdrojových dokumentů, požadujeme Vaše jméno, e-mailovou adresu společnosti, název společnosti a telefonní číslo. Tyto informace používáme k vytvoření účtu, který Vám umožní přístup k našim bílým knihám o náboru pacientů, záznamům webových seminářů (webinářů), brožurám, případovým studiím a dalším zdrojům.

V mnoha situacích, včetně případů, které spadají pod zákon o ochraně osobních údajů, a situací, které jsou záležitostí osvědčených postupů, bude společnost Panoply vyžadovat Váš souhlas se shromažďováním, používáním a zpřístupněním Vašich údajů v souladu s příslušným oznámením o ochraně osobních údajů. Avšak v určitých případech, které zákon povoluje, zejména tam, kde by souhlas vyžadoval nepřiměřené úsilí, kdy zamýšlené zpracování údajů je v oprávněném zájmu společnosti Panoply nebo klientů společnosti Panoply a rizika narušení ochrany osobních údajů jsou nízká, bude společnost Panoply zpracovávat osobní informace bez souhlasu.

Vaše informace mohou být shromažďovány a zpracovávány za účelem posouzení Vaší způsobilosti pro současné nebo budoucí klinické hodnocení. Neposkytnutí požadovaných údajů nebo souhlasu se zpracováním údajů nám může zabránit v posouzení Vaší způsobilosti pro současné nebo budoucí klinické hodnocení. Pokud neuvedete jinak, bude Váš souhlas považován za platný po dobu neurčitou.

Za těchto okolností Vaše informace uchováme tak dlouho, dokud je Váš účet aktivní nebo jak je to nutné k poskytování služeb Vaší osobě. Máte právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat odesláním e-mailu na adresu privacy@panoplyhealth.co.uk. Odvolání Vašeho souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů před odvoláním.

Vezměte prosím na vědomí, že si můžeme ponechat a použít informace nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, když jsme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo podobným právním postupem uvedeným na našich webových stránkách, pro řešení sporů a prosazování našich dohod.

Sdílení a přenos informací

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo pokud se k takovému sdílení výslovně nepřihlásíte.

Poskytovatelé služeb

Vaše informace můžeme poskytnout prodejcům nebo poskytovatelům služeb (např. kontaktním centrům, poskytovatelům e-mailových služeb), kteří jsou smluvně zavázáni zacházet s Vašimi informacemi jako s důvěrnými a nesmí je zpřístupnit komukoliv jinému.

Kdy a jak vás může společnost Panoply kontaktovat

Pokud se zaregistrujete u společnosti Panoply nebo vyplníte předběžný dotazník související s určitou studií, dáte tak najevo svůj souhlas s tím, že společnost Panoply může uložit Vaše osobní údaje do své databáze a kontaktovat Vás různými způsoby ohledně klinických hodnocení, pro které můžete být způsobilí, např. e-mailem a poštou. Máte také možnost dostávat e-maily týkající se nových příspěvků na našem webu, včetně zpráv nebo nových klinických hodnocení. Navíc společnost Panoply Vás může pravidelně kontaktovat, protože jsme pro Vás vytvořili nové funkce na našich webových stránkách nebo v aplikacích, abyste mohli využít nové služby. Pokud od nás obdržíte textovou zprávu a chtěli byste zasílání takovýchto zpráv ukončit, můžete odpovědět slovy „STOP“. Pokud jako kontaktní prostředek uvedete číslo mobilního telefonu, bude poskytnutí tohoto telefonního čísla představovat zároveň vaše svolení, že vás společnost Panoply může na uvedeném čísle kontaktovat.

Soubory cookies / technologie sledování

My, společnost Panoply a naše pobočky nebo poskytovatelé služeb či analýz, využíváme technologie jako cookies, beacons (elektronické majáky), tagy a skripty pro analýzu trendů, správu webových stránek nebo aplikací, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme dostávat zprávy založené na využívání těchto technologií těmito společnostmi na individuálním a souhrnném základě.

 

Společnost Panoply získává od návštěvníků potřebný souhlas k umístění těchto technologií při první návštěvě našich evropských webových stránek.

 

Cookie je datový soubor, který umístí provozovatel webových stránek na pevný disk počítače návštěvníka webových stránek. Soubory cookie první strany (vlastněné a kontrolované společností Panoply) jsou povoleny pro počítače těch, kteří navštěvují naše webové stránky, pro následující účely: zlepšit uživatelský dojem tím, že si web nebo aplikace budou moci zapamatovat, jaké stránky návštěvník procházel; umožnit nám provádět analýzu stránek; posoudit, zda se návštěvníci webu později stanou osobami doporučenými do klinických hodnocení. Naše webové stránky nebo aplikace také umísťují soubory cookies pro účely poskytování reklam sponzorovaných společností Panoply na webových stránkách třetích stran a za účelem provádění různých analýz nákladů souvisejících s danou stránkou. Jedním ze způsobů, jakým to děláme, je použití služby Google Analytics s použitím uvedených datových vrstev uvedených zde.

 

Pokud nesouhlasíte s umístěním souborů cookies a jiných technologií sledování, můžete stále používat naše webové stránky, ale Vaše možnosti používat některé funkce nebo oblasti našich webových stránek může být omezená.

 

Jak je tomu u většiny webových stránek nebo aplikací, shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující / výstupní stránky, operační systém, datum / časové razítko a/nebo data clickstream.

 

Tyto automaticky shromažďované údaje nespojujeme s dalšími informacemi, které o Vás shromažďujeme. S Vaším souhlasem může společnost Panoply povolit třetím stranám umístit cookies na Váš pevný disk prostřednictvím našeho webu pro reklamní účely. Tyto třetí strany mohou využívat technologie, jako jsou soubory cookies, ke shromažďování informací o Vašich aktivitách na těchto stránkách a dalších stránkách, aby vám poskytly inzerci založenou na Vašich vyhledávacích aktivitách a zájmech. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na metody sběru ani použití informací shromážděných těmito prodejci, kteří mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou být členy iniciativy pro reklamu na síti Network Advertising Initiative  („NAI“). Chcete-li být odstraněni z některých nebo všech reklamních programů členů NAI, navštivte stránku NAI Opt-Out a postupujte podle příslušných pokynů. Nebo chcete-li, aby tyto informace nebyly použity za účelem poskytování reklam přizpůsobených Vašim zájmům, můžete svůj souhlas odvolat a odhlásit klepnutím sem. Vezměte prosím na vědomí, že tímto se neodhlašujete z poskytování reklamy. Budete i nadále dostávat obecné reklamy.

Funkce sociálních médií

Naše webové stránky nebo aplikace obsahují funkce sociálních médií, jako jsou odkazy na externí webové stránky, včetně Facebooku a Twitteru, které mohou shromažďovat Vaše osobní údaje, pokud se rozhodnete pro přístup na tyto webové stránky. Postupy ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

Oprava vašich osobních údajů a vašeho dítěte a „odhlášení“

Vaše osobní údaje nebo vašeho dítěte můžete kdykoli opravit, kdykoli můžete upravit své kontaktní preference nebo se z našich služeb zcela odhlásit. Můžete aktualizovat informace o Vaší osobě nebo o Vašem dítěti, opravit nepřesnosti nebo smazat některé nebo všechny údaje o Vaší osobě nebo o Vašem dítěti zasláním e-mailu na adresu privacy@panoplyhealth.co.uk. Na Vaši žádost o přístup budeme reagovat do 30 dnů.

 

Někdy odkazujeme na Váš souhlas s kontaktováním, zařazením do klinického hodnocení nebo jiným použitím Vašich osobních údajů jako „přihlášení“. Souhlas můžete kdykoli zrušit (to znamená „odhlásit se“).

 

Když nám poprvé poskytnete informace, budete mít možnost nám dát pokyny ohledně další komunikace (např. vyžádání zpravodajů atd.). Můžete odhlásit zasílání našich zpravodajů kliknutím na odkaz „odhlásit se“ umístěný v dolní části každého zpravodaje. Chcete-li zcela odhlásit naše služby, pošlete prosím e-mail pojmenovaný „Odhlášení“ („Unsubscribe“) na privacy@panoplyhealth.co.uk.

Informační bezpečnost

Zajišťujeme příslušné bezpečnostní záruky k ochraně Vašich osobních údajů. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí šifrování a využíváme firewally k ochraně naší počítačové sítě před hackery. Přijímáme přiměřené kroky, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému přístupu, použití a změně osobních údajů, ale nemůžeme zaručit bezpečnost takovýchto informací.

 

Požadujeme, abyste vybrali uživatelské jméno a heslo. Abychom minimalizovali pravděpodobnost, že někdo dokáže odhadnout Vaše heslo, vyžadujeme hesla s minimální délkou 8 znaků, včetně čísel a malých a velkých písmen. Vezměte prosím na vědomí, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Proto nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Zákony o ochraně osobních údajů

V jurisdikcích týkajících se zákonů na ochranu údajů zajistíme, aby jednotlivci mohli uplatňovat veškerá příslušná informační práva týkající se osobních údajů, které zpracováváme, včetně práv na přístup a opravu, zabránění přímému marketingu, blokování a vymazání dat. Vaše osobní údaje mohou být bezpečně přeneseny do společnosti Acurian Inc, mateřské společnosti Panoply. Společnost Panoply je společnost se sídlem v USA a pro přenos osobních údajů na společnost Panoply z Evropského hospodářského prostoru dodržuje rámce ochrany soukromí EU-U.S. a Swiss-U.S Privacy Shield Frameworks. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a prohlédnout si certifikaci společnosti Acurian, navštivte prosím: https://www.privacyshield.gov/.

Odkazy na stránky třetích stran

Naše webové stránky a aplikace obsahují odkazy na jiné webové stránky (včetně mimo jiné na Facebook a Twitter), jejichž zásady na ochranu soukromí se mohou lišit od zásad společnosti Panoply. Pokud poskytujete osobní informace některé z těchto webových stránek, bude se s nimi zacházet na základě jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů všech navštívených webových stránek.

Prodej nebo převod podnikových aktiv

Společnost Acurian, mateřská společnost společnosti Panoply, si výslovně vyhrazuje právo převést svou databázi informací na jinou právnickou osobu jako součást jakéhokoliv prodeje nebo fúze společnosti Acurian, Inc. s tímto subjektem. Jakýkoliv subjekt, který získává datová aktiva společnosti Acurian, tak učiní s výslovným písemným závazkem používat údaje pouze pro oprávněné účely a pouze v případě, že subjekt zachová podobnou úroveň ochrany soukromí a bezpečnosti informací. O jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich osobních údajů, jakož i o veškerých volbách týkajících se vašich osobních údajů budete informováni e-mailem nebo na našich webových stránkách.

Dotazy, stížnosti a žádosti o výkon práv

Podle nařízení máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu. Máte dodatečné právo vznést námitky proti zpracování Vašich informací, vyžádat si vymazání údajů a omezit aspekty zpracování Vašich údajů nebo požádat o převod Vašich dat v běžném digitálním formátu na sebe nebo jiného správce.
Máte také právo stěžovat si na to, jak s Vašimi informacemi nakládá dozorový orgán, který je zodpovědný za regulaci souladu s nařízením. Seznam všech dozorových orgánů EU je k dispozici na internetové stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Veškerou komunikace, dotazy, žádosti o uplatnění informačních práv (např. přístup k údajům) nebo stížnosti:

 • dejte na vědomí výkonnému řediteli společnosti Global Privacy, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, Spojené království, nebo
 • zašlete e-mailem na dpo@panoplyhealth.co.uk

Výkonným ředitelem pro globální ochranu osobních údajů je, v souladu s nařízením, je určený pověřenec pro ochranu osobních údajů pro společnost Panoply.

Změny zásad

Zásady pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili, že vašim osobním údajům poskytují odpovídající úroveň ochrany. Čas od času můžeme provést v zásadách změny, abychom je udržovali v souladu se standardy odvětví a s požadavky zákona. Na této stránce zveřejníme datum posledních revizí. Zkontrolujte prosím čas od času, zda máte povědomí o našich aktuálních zásadách. Mějte na paměti, že používání našich webových stránek znamená, že souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v našich Podmínkách použití. Pokud dojde k významné změně těchto zásad, budeme Vás o tom informovat zde, e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

ADRESA
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail