Údaje shromážděné službou Google Analytics

Obecné proměnné datové vrstvy: Web, Název stránky, URL stránky, Absolutní URL, ID stránky, Klasifikace stránky, Typ cílového zařízení, Jazyk stránky, Rodičovská stránka, Předchůdce stránky, Doména, URL požadavku, URL odkazu, Země, Jazyk prohlížeče, Typ uživatele, Stav uživatele, Uživatelská úroveň, Rozlišení zařízení (W), Rozlišení zařízení (H), Zařízení, Přístupová doba

Vlastní údaje: Chybová zpráva, ID otázky, ID uživatele, Krok cesty, Počet zodpovězených otázek, ID hovoru, ID pacienta, Číslo screeneru, Telefonní číslo, Kód konečné dispozice, Tok, Marketingová dispozice, Zdroj, Značka, Verze klienta

Proměnné testování: Test ID kampaně, Test názvu varianty

Vlastní události: Změny pole, ID odpovědi, Kroky cesty, Chybové zprávy, Ověření, Úspěch / Odmítnuto / Neúspěšné odeslání